Μειώθηκε ο προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Το Υπουργείο Παιδείας παραχώρησε μισό εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό του για το 2011 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Το ποσό αυτό είναι για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κυρίως από την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές του εξωτερικού, στα πλαίσια του κρατικού φοιτητικού πακέτου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, τα χρήματα που δόθηκαν ήταν από το κονδύλι για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του υπουργείου.
 
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2011, κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή και πρόκειται για προϋπολογισμό ύψους €12.150.020 σε σύγκριση με τα €13.989.595 του 2010. Παρατηρείται δηλαδή μείωση στο σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2011 περίπου κατά €2 εκατομμύρια η οποία οφείλεται στη μείωση των πιστώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας καθώς και περιορισμένης μείωσης των υποτροφιών. Σύμφωνα με το έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή, το ποσό, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το σκοπό αυτό, ανέρχεται σε €4,4 εκατομμύρια.
Tags: No tags

Comments are closed.