Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εξετάσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τον Οδηγός Εξετάσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011. Ο Οδηγός Εξετάσεων αποτελείται από τρεις τόμους, οι οποίοι περιέχουν όλες τις πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των υποψηφίων (δείτε τους τόμους εδώ).
 
Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά επιστημονικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων πρόσβασης, καθώς και γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Στον δεύτερο τόμο οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2010 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Στον τρίτο τόμο περιλαμβάνονται η εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2010 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών.        
 
Οι Παγκύπριες Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 20 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουνίου με πρώτο μάθημα εξέτασης τα Νέα Ελληνικά, που είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Από τις 14 Φεβρουαρίου όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα υποδείγματα των εντύπων αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις από την Υπηρεσία Εξετάσεων, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας), την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (τηλ. 22800931, 22800758), τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων από τις 02:00μ.μ. μέχρι και τις 06:00μ.μ.  που θα λειτουργήσουν σε κάθε δημόσιο Λύκειο, δημόσια Τεχνική Σχολή ή ιδιωτικό σχολείο, από την 1η Μαρτίου 2011 μέχρι και τις 10 Μαρτίου.
Tags: No tags

Comments are closed.