Θέσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2011.  
 
Λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου  Κύπρου είναι η Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22894021 ή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προκυρήξεις (προγράμματα σπουδών κ.λπ) παρακαλώ πατήστε εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.