Αυξήθηκαν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι το 2009

Και ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, η απασχόληση στο δημόσιο τομέα το 2009 είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των προσλήψεων και των μισθολογικών αυξήσεων. Οι δαπάνες του κράτους και το κρατικό μισθολόγιο το 2007 ήταν €2 δισεκατομμύρια ενώ το 2011 θα είναι €2,7 δισεκατομμύρια. Ο αριθμός των ανέργων την ίδια περίοδο ως ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε από 3,7% το 2008 στο 5,3% το 2009, φτάνοντας σήμερα στο 7%. Οι δε αλλοδαποί που εργάζονται στην Κύπρο συνέχισαν την αυξητική τάση των τελευταίων χρόνων σημειώνοντας αύξηση 10,2%. 
 
Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της έκθεσης της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας το 2009. Επίσης στην έκθεση αναφέρεται ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αυξήθηκε κατά 2,7% το 2009 σε σύγκριση με 3,2% το 2008. Στην κεντρική κυβέρνηση η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1.478 πρόσωπα και έφθασε τους 54.304 εργαζομένους. Η απασχόληση στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημείωσε αύξηση 4%. Ένα άλλο ενδιαφέρων στοιχείο είναι ο ρυθμός αύξησης των μισθών και ημερομισθίων σε ονομαστικούς όρους το 2009 ο οποίος ήταν 3,6% σε σύγκριση με 7% το 2008. Σε όλους τους τομείς της οικονομίας σημειώθηκαν αυξήσεις μισθών που κυμαίνονται από 2,6% στο εμπόριο, εστιατόρια και ξενοδοχεία και μέχρι 5,9% στον τομέα του ηλεκτρισμού. 
 
Αναφορικά με τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους, ο 25% τους είχαν απολαβές κάτω από €1.210 τον μήνα ενώ το 25% των υψηλότερα αμειβομένων είχαν μηνιαίες απολαβές υψηλότερες από €2.528. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τον προηγούμενο χρόνο ήταν €1.165 για το χαμηλότερο τεταρτημόριο και €2.442 για το υψηλότερο. Ο διάμεσος μισθός που δείχνει το όριο μεταξύ του χαμηλότερα αμειβόμενου 50% από του υψηλότερα αμειβόμενου 50% των υπαλλήλων ανήλθε σε €1.670 από €1.621 το 2008.
Tags: No tags

Comments are closed.