Ο ACCA θα προσφέρει Τέσσερα νέα Προγράμματα

Ο οργανισμός ΑCCΑ (Τhe Αssociation Chartered Certified Αccountants) ανακοίνωσε ότι μετά από μελέτη των σημερινών συνθηκών της αγοράς, αποφάσισε να εισάγει ένα νέο, ευέλικτο επαγγελματικό εισαγωγικό Πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών όσο και των εργοδοτών. Αυτό το νέο πρόγραμμα είναι το “Foundations in Αccountancy” και είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης και έρευνας, καθώς και συζητήσεων με τους εργοδότες, πανεπιστήμια, μέλη του ΑCCΑ, μαθητές και άλλα επαγγελματικά σώματα λογιστών. Αποτελεί μια δυνατή βάση στο Financial and Μanagement Αccounting, και ένα από τα κύρια θέματα που καλύπτει είναι ο επαγγελματισμός και επαγγελματικό ήθος. 
 
Το νέο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 πιστοποιητικά αναγνώρισης:
  • Introductory Certificate in Financial and Management Accounting 
  • Ιntermediate Certificate in Financial and Μanagement Αccounting 
  • Diploma in Αccounting and Βusiness 
  • Certified Αccounting Τechnician Qualification (CΑΤ)
 
Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ευελιξία, η οποία διαφαίνεται ακόμα και στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω γραπτού. Ανάλογα δε με την γνώση και προηγούμενη εμπειρία του σπουδαστή, μπορεί να επιλεγεί το επίπεδο που ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση. Οι πρώτες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2011. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.