Πέντε Νέοι Αξιολογημένοι Κλάδοι Σπουδών

Σχεδόν τρία χρόνια κράτησε η αξιολόγηση των κλάδων σπουδών πέντε Ιδιωτικών Κολλεγίων από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. Σύμφωνα γνωστοποίηση της Σωτηρούλας Χαραλάμπους, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο υπουργός Παιδείας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο της νομοθεσίας Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων, ενέγραψε στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τους ακόλουθους κλάδους:   
  • Βusiness Αdministration (12 months, plus an Οptional Foundation Υear, ΜΒΑ) στο Α.C. Αmerican College (Λευκωσία), 
  • Αισθητική (δύο έτη δίπλωμα) στο Αtlantis College (Λιοπέτρι),
  • Ειδική Αγωγή και Φροντίδα (δύο έτη πλήρους φοίτησης ή τέσσερα έτη μερικής φοίτησης, δίπλωμα) στο Cyprus College (Λευκωσία),
  • Τεχνικοί Φαρμακείου (δύο έτη, δίπλωμα) στο ΚΕS College (Λευκωσία) 
  • Βusiness Αdministration (2 years, plus an Οptional Foundation year, Diploma) στο Ιnternapa College στη Σωτήρα.
 
Από τα πιο πάνω Ιδιωτικά Κολλέγια, τα υπέβαλαν τη σχετική αίτησή τους από το 2008, ενώ τα υπόλοιπα τρία από το 2009. Η υπουργική γνωστοποίηση αναφέρει ότι η έναρξη της αξιολόγησης για τους πιο πάνω κλάδους σπουδών άρχισε και στις πέντε Σχολές στις 14 Δεκεμβρίου 2010 κι αφού πρώτα ικανοποιήθηκαν όλοι οι όροι που τέθηκαν στα κολέγια σχετικά με την αξιολόγηση.
Tags: No tags

Comments are closed.