Δυο νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το ΤΕΠΑΚ

Σαράντα συνολικά θέσεις φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έχουν προκηρυχθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα δυο μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου (CII) για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία που λειτουργεί σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard. Πρόκειται για 20 θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Υγεία (MSc in Environmental Health) και 20 θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική (MSc in Epidemiology and Biostatistics). 
 
Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό στην αγγλική γλώσσα από καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και από άλλους διακεκριμένους επισκέπτες ακαδημαϊκούς από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κύπρο. Έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους όταν η παρακολούθηση είναι πλήρης και διάρκεια δύο ετών όταν η παρακολούθηση είναι μερική. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 και τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί στις €6,000 για Ευρωπαίους πολίτες και στα €10,000 για μη Ευρωπαίους πολίτες. Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει αριθμό υποτροφιών με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
 
Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα σχετικά έντυπα υποτροφιών και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες www.cut.ac.cy και http://www.hsph.harvard.edu/cyprus. Για περεταίρω πληροφορίες και διευκρινήσεις το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στα τηλέφωνα 25002412 και 25002597.
Tags: No tags

Comments are closed.