Αύξηση στις Προκηρύξεις Θέσεων

Μπορεί η ανεργία στην χώρα μας να καλπάζει, εντούτοις η προκήρυξη θέσεων εργασίας σημείωσε αύξηση κατά 1,3% κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2010, και αύξησης της τάξης του 1,7% κατά το τρίτο τρίμηνο του ιδίου έτους, όπως ήταν και το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Εurostat, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρυθμός αύξησης στην προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας ήταν κατά το δεύτερο τρίμηνο της τάξης του 1,5% και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια των τριών τριμήνων του προηγούμενου έτους, ενώ στην Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 1,7%, καταγράφοντας μία μικρή πτώση το τρίτο τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,6%.

Ο ρυθμός αύξησης νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010 σε ετήσια βάση, ανήλθε στο 0,2%, τόσο στους 27, όσο και στις 16 χώρες της Ευρωζώνης, εμφανίζοντας βελτίωση σε σύγκριση με τις επιδόσεις των δύο πρώτων τριμήνων. Η μεγαλύτερη αύξηση στην προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 σημειώθηκε στη Μάλτα που ανήλθε στο 3,0%, ακολούθησε η Γερμανία με 2,5%, η Αυστρία με 2,1%, και η Αγγλία με 1,8%. Οι χώρες με τον μικρότερο ρυθμό αύξησης στην προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο ήταν η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Λετονία με αύξηση της τάξης του 0,3%.

Tags: No tags

Comments are closed.