Οι μισοί Κοινοτικοί Εργαζόμενοι στην Κύπρο είναι Αδήλωτοι

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κοινοτικοί εργαζόμενοι, όταν πρόκειται να μείνουν για διάστημα πέραν των τριών μηνών στην Κύπρο πρέπει να το δηλώσουν στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποιοι από αυτούς το κάνουν, κάποιοι όμως όχι. Στόχος της συγκεκριμένη νομοθεσίας είναι για να μπορούν τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα να ελέγχουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ανθρώπων αυτών. 
 
Ο μέσος όρος αδήλωτων εργαζομένων συνολικά συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων, Κοινοτικών και Αλλοδαπών είναι γύρω στο 25% σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων των πρωινών και απογευματινών κλιμακίων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αναφορικά με τους Κοινοτικούς εργαζόμενους το ποσοστό των αδήλωτων φτάνει το 40%. Από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.579 επιθεωρήσεις και εντοπίστηκαν 17.915 κοινοτικοί εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν αδήλωτοι. Στην Κύπρο είναι γύρω στις 60.000 οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που είναι δηλωμένοι στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι το ποσοστό των κοινοτικών που εντοπίζονται ως αδήλωτοι φτάνει το 40%, ο αριθμός τους αυξάνεται κατά πολύ.
Tags: No tags

Comments are closed.