Συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Saint Louis University

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε χθες μνημόνιο συνεργασίας με το Saint Louis University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων προνοεί την προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού στους τομείς της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Πάνος Ραζής με την συμφωνία θα προσφέρονται και προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα όχι μόνο εντός Κύπρου, και επίσης ότι αυτό θα είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων.  
  
Από πλευράς του Saint Louis University η αντιπρόεδρο του αμερικανικού πανεπιστημίου, Ρaaige Τurner δήλωσε ότι τα δύο πανεπιστήμια μέσω της προηγμένης εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, θα προσφέρουν την ειδοποιό διαφορά και ποιότητα σπουδών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις και προσδοκίες των καιρών. Με αυτή τη συνεργασία οι φοιτητές των κοινών προγραμμάτων θα συμμετέχουν, επιπρόσθετα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, διευρύνοντας έτσι τον τρόπο σκέψης και τους επιστημονικούς τους ορίζοντες σε νέες γνώσεις και προκλήσεις.

Tags: No tags

Comments are closed.