Αναγνωρίστηκε η Στρατιωτική Θητεία για τους Άρρενες Εκπαιδευτικούς

Μετά από δύο αναβολές, το θέμα της αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας των εκπαιδευτικών έχει ψηφιστεί από την Βουλή κατά πλειοψηφία, με βάση πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Τορναρίτη. Σύμφωνα λοιπών με τον νέο νόμο, οι άρρενες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά θα λαμβάνουν μέχρι και 3 μονάδες. Συγκεκριμένα ο νέος νόμος προβλέπει όπως: «στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται μόνο μια μονάδα για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες». 
 
Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νόμου, κατατέθηκε τροπολογία από το βουλευτή του ΔΗΚΟ Σοφοκλής Φυττής και η οποία εγκρίθηκε, και έτσι η νέα νομοθεσία θα έχει άμεση εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσής της στην επίσημη εφημερίδα.
Tags: No tags

Comments are closed.