Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA / MSc), σε προγράμματα που αρχίζουν το Σεπτέμβρη του 2011, στα πιο κάτω Τμήματα:
 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων
 • Μάστερ (ΜSc) στη Βιοτεχνολογία Ζώων – 5 θέσεις
 • Μάστερ (ΜSc) στη Βιοτεχνολογία Φυτών – 5 θέσεις
 • Μάστερ (ΜSc) στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων – 5 θέσεις
 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Μάστερ (MSc) στις Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία – 15 θέσεις
 • Μάστερ (ΜSc) στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων – 15 θέσεις
 
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – 20 θέσεις
 
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 
 • Μάστερ (ΜA) στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία – 20 θέσεις
 • Μάστερ (ΜA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας – 15 θέσεις
 
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Μάστερ (ΜA) στα Διαδραστικά Πολυμέσα – 15 θέσεις
 
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου (σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard)
 • Μάστερ (ΜSc) στην Περιβαλλοντική Υγεία (Environmental Health) – 20 θέσεις
 • Μάστερ (MSc) στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική (Epidemiology and Biostatistics) – 20 θέσεις 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. σε γνωστικά αντικείμενα που μπορεί να καθορίζονται στο κάθε πρόγραμμα.  
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2011. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/apply 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.