Ενώ το κόστος της Παιδείας είναι Υψηλό, τα Αποτελέσματα Χαμηλά

Στην Κύπρο το κόστος ανά μαθητή είναι ιδιαίτερα υψηλό, ωστόσο, οι μαθητές των σχολείων μας δεν έχουν τις ανάλογες επιδόσεις αφού κατατάσσονται στις χαμηλές θέσεις διαφόρων διεθνών ερευνών. Αυτό προκύπτει από την απαντητική επιστολή που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Τάσου Μητσόπουλου, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύει η εφημερίδα ο Φιλελεύθερος. Σύμφωνα λοιπών με την απαντητική επιστολή, το κόστος ανά μαθητή Δημοτικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στις €6.762, ενώ το αντίστοιχο για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης φτάνει μέχρι τις €9.953. Το Υπουργείο εξηγεί ότι η αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα των δαπανών στην εκπαίδευση υπολογίζεται, από τους διεθνείς οργανισμούς, μέσω των συγκριτικών αποτελεσμάτων των παιδιών σε διεθνείς έρευνες. Οι έρευνες στην εκπαίδευση μετρούν συνήθως γνωστικές ή άλλες δεξιότητες των μαθητών σε διάφορες φάσεις της σχολικής τους ζωής.
 
Το Υπουργείο ανέφερε ότι μέχρι σήμερα η Κύπρος συμμετείχε σε ελάχιστες διεθνείς έρευνες όπως ΤΙΜSS για τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και ΡΙRLS για τη γλώσσα και σε αυτές φάνηκε ότι οι μαθητές μας υστερούν σημαντικά έναντι των συνομηλίκων τους στις επιδόσεις. Επίσης το Υπουργείο ανέφερε ότι τη λύση σε αυτή την ανισότητα θα φέρει η υπό εξέλιξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία θα βελτιώσει ποιοτικά το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και θα πετύχει την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των δαπανών στην εκπαίδευση, οι οποίες είναι από τις υψηλότερες στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.           
 
Σε μια άλλη εξέλιξη το Υπουργείο στοχεύει στην συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς έρευνες όπως η ΡΙSΑ (αξιολόγηση μαθητών 15 χρονών) και η ΡΑΑC (αξιολόγηση δεξιοτήτων ενηλίκων), με απώτερο σκοπό να έχουμε στο άμεσο μέλλον πιο έγκυρα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία από τις διεθνείς έρευνες για την αποδοτικότητα των δαπανών στην εκπαίδευση.
Tags: No tags

Comments are closed.