Περισσότεροι από 100.000 οι Κοινοτικοί Εργαζόμενοι στην Κύπρο

Και ενώ στην μικρή Κύπρο η ανεργία ανεβαίνει, ο αριθμός των κοινοτικών εργαζόμενων δεν λέει να μειωθεί αλλά αυξάνετε και μάλιστα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί μερίδα εργοδοτών δεν προσλαμβάνει από τους εγγεγραμμένους άνεργους αλλά προβαίνει σε διευθετήσεις για εισαγωγή κοινοτικών για σκοπούς εργοδότησης κυρίως από Ρουμανία και Βουλγαρία.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, από το σύνολο των 28.401 εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτη του 2011, οι Ελληνοκύπριοι ήταν 18.744 (66%), οι άλλοι Ευρωπαίοι 7.384 (26%) και οι υπόλοιποι 2.273 (8%) ήταν Τουρκοκύπριοι και αλλοδαποί από τρίτες χώρες. Επίσης τον ίδιο μήνα οι κοινοτικοί αποτελούσαν το 31% των νεοεισερχόμενων στην αγορά απασχόλησης. 
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείτε να λύσει η κυβέρνηση είναι αυτό της αδήλωτης εργασίας αφού ένα μεγάλο ποσοστό κοινοτικών δεν είναι δηλωμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τις επιθεωρήσεις των Μικτών Κλιμακίων των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι πέραν του 25% των κοινοτικών εργαζόμενων κυρίως στην κατασκευαστική και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ήταν αδήλωτο.
Tags: No tags

Comments are closed.