Υποτροφία Λουκή και Αθανασίας Χαπέα προς Τελειόφοιτους

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας σε απόφοιτους Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ή Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με καταγωγή από τη Μόρφου. Η συγκεκριμένη υποτροφία, που προέρχεται από το κληροδότημα Λουκή και Αθανασίας Χαπέα, θα είναι διάρκειας ενός έτους, και θα καλύπτει το πρώτο Πανεπιστημιακό ∆ίπλωμα σε οποιανδήποτε χώρα και οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στις €2000.
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με το χέρι, στο:
 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 
1434 Λευκωσία
(Υπόψη ∆ιευθυντή ΜΤΕΕ) 
 
Η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2012. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Για την αίτηση κάντε κλικ εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.