€2,8 εκατομμύρια για 74 Γυναίκες Επιχειρηματίες

Οι 74 γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, θα μοιραστούν το συνολικό ποσό των €2,8 εκατομμυρίων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το κράτος και τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Άλλες τόσες όμως δεν έχουν εγκριθεί λόγω οικονομικής ανεπάρκειας των κρατικών ταμείων. 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας και επίσης θα βοηθήσεις στην μείωση της ανεργίας. Με την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των 74 επιχειρηματιών αναμένεται να δημιουργηθούν εντός των επομένων δύο ετών συνολικά 221 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 114 θα αφορούν επιστημονικό προσωπικό.  
 
Το σχέδιο προσφέρει χρηματοδότηση υπό μορφή χορηγίας ύψους 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες, με ανώτατο ποσό τις 70.000 ευρώ για δραστηριότητες της μεταποίησης και τις 50.000 ευρώ για τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες. Να αναφέρουμε ότι την περίοδο 2002 – 2006 το κονδύλι του σχεδίου ανερχόταν στις ₤2,100000 και από αυτό δαπανήθηκαν μόνο ₤335450. Για την προκήρυξη του 2009 έγιναν 229 αιτήσεις, από τις οποίες κάποιες απορρίφτηκαν και άλλες 160 – 170 έγιναν αποδεκτές αφού συγκέντρωσαν βαθμολογία περισσότερη του 60 από τα 100. Από αυτές όμως εγκρίθηκαν οι πρώτες 74 με την ψηλότερη βαθμολογία αφού το κονδύλι των €2,8 εκατομμύρια δεν έφτανε να τις καλύψει όλες. Ίσως να ήτανε πιο σωστό η κυβέρνηση να αποκόψει μερικά εκατομμύρια από άλλες επενδύσεις και να τις προσφέρει σε αυτό το πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει και τις υπόλοιπες αιτήτριες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
Tags: No tags

Comments are closed.