Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η συντονιστική επιτροπή Γαλλοφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Γαλλοφωνία 2011 διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας από τις 15 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011, με τη συμμετοχή των πρεσβειών των χωρών του ∆ιεθνούς Οργανισμού που εκπροσωπούνται στην Κύπρο, με θέμα «Marchés en plein air», «Υπαίθριες Αγορές».  
 
Η έκθεση θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γαλλική Πρεσβεία και το Ίδρυμα Λανίτη με αφορμή τα 5 χρόνια από την προσχώρηση της Κύπρου στο ∆ιεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πεύκιου Γεωργιάδη.  
 
Η διευθύντρια του Ιδρύματος Ευαγόρα και Καθλήν Λανίτη κ. Κατερίνα Louis Νικήτα θα είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και εμφάνιση των φωτογραφιών. Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι θα επιλεγούν, κατά μέγιστο αριθμό, 2 φωτογραφίες δεδομένου ότι και οι άλλες 12 χώρες του ∆ιεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας συμμετέχουν με ανάλογο αριθμό φωτογραφιών στην έκθεση. 
 
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν αποκλειστικά και μόνο υπαίθριες αγορές της Κύπρου σε μορφή landscape και να σταλούν, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikita@lanitisfoundation.org  μέσω του www.yousendit.com με ανάλυση στα 300dpi, για να μπορούν να εμφανιστούν σε μέγεθος 1.20Χ1.80. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή μαυρόασπρες.  
 
Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
  • Όνομα ∆ημιουργού
  • Ημερομηνία  
  • Περιγραφή/Λεζάντα  
 
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι. Για κάθε φωτογραφία που θα επιλεχθεί θα απονεμηθεί το συμβολικό ποσό των 120 ευρώ στο δημιουργό της.
Tags: No tags

Comments are closed.