Βοηθήματα για Σπουδές σε Δικαιούχους Παθόντες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σπουδαστικά βοηθήματα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011/2012, που χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σε δικαιούχους παθόντες. «Παθόντες» είναι όσοι έπαθαν κατά τη διάρκεια των Αγώνων της ΕΟΚΑ 1955 – 1959, 1963 – 1967, 1974 ή και κατά τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και χαρακτηρίσθηκαν ως Παθόντες δυνάμει του «περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου».
 
Τα βοηθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
  • Προπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού , είτε σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, (μονοετή / διετή προγράμματα και / ή προπτυχιακές σπουδές), είτε στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου (MA/MSc/MPhil ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου) για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. Θα παρέχονται τόσο σε φοιτητές αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου που παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές (πλήρη φοίτηση ή μερική φοίτηση) όσο και σε φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Και για τις δυο περιπτώσεις, δικαιούχοι είναι μόνο άτομα που παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε διάστημα μικρότερο των 10 χρόνων από τη συμπλήρωση των πτυχιακών τους σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012, που οδηγούν σε απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου MA/MSc/MPhil και θα είναι διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 2 ετών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω του Ταχυδρομείου, μέχρι την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011.
Tags: No tags

Comments are closed.