Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2011

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι αρχικές βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011.
 
Οι βαθμολογίες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις οποίες θα βρείτε πιο κάτω και ταυτόχρονα άρχισε η αποστολή τους σε όλα τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για σκοπούς έκδοσης των Απολυτηρίων των τελειοφοίτων μαθητών/τριών, όπως και σε όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011. 
 
Η ανακοίνωση του Γενικού Βαθμού Κατάταξης – Πρόσβασης των υποψηφίων καθώς και η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει πιθανότατα στις 30 Ιουνίου 2011.

Tags: No tags

Comments are closed.