Μπορεί η Κύπρος να καταστεί Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης;

Το ΤΕΠΑΚ έχει καταθέσει τις προθέσεις του στην Βουλή για να προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, παράλληλα με την ελληνική. Τα εν λόγω προγράμματα είναι η Επικοινωνία και Σπουδών Διαδικτύου, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογιών Πληροφορικής και Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού. O στόχος του Πανεπιστημίου είναι η προσέλκυση φοιτητών, ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού από το εξωτερικό, έχοντας θετικό αντίκτυπο για το πανεπιστήμιο αλλά και την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου γενικότερα. 
  
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο στόχος και οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των εκάστοτε Κυβερνήσεων για να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης έχουν πέσει στο κενό. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Αφενός, τα Δημόσια Πανεπιστήμια δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν φοιτητές από άλλες χώρες λόγω της γλώσσας διδασκαλίας που είναι η ελληνική. Είναι αποδεκτό ότι αν η γλώσσα διδασκαλίας στα Δημόσια Πανεπιστήμια ήταν και η αγγλική, παράλληλα με την ελληνική, θα ήταν ένας σοβαρότατος λόγος προσέλκυσης ξένων φοιτητών. Αφετέρου, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού λόγω του υψηλού κόστους διδάκτρων. Αν πάρουμε για παράδειγμα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, ακόμη και με την αύξηση των διδάκτρων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, το συνολικό κόστος φοίτησης θα είναι χαμηλότερο από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, κυρίως γιατί η φοίτηση είναι τριετής στα περισσότερα προγράμματα σπουδών.
 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα μεγαλύτερα περιφερικά κέντρα εκπαίδευσης στον κόσμο είναι η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προσπάθεια τους αυτή επιφέρει στην οικονομία τους αρκετά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια. Αρκετές άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, έχουν παραδειγματιστεί από αυτή την ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης, και άρχισαν να προσφέρουν κλάδους σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. 
 
Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, το Κυπριακό Κοινοβούλιο οφείλει να επικροτήσει την προσπάθεια των υπευθύνων του ΤΕΠΑΚ. Προσδοκία όλων είναι η θετική επίδραση και στα άλλα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου γιατί μόνο με τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί η χώρα μας να καταστεί Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης.
Tags: No tags

Comments are closed.