Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές για το έτος 2011

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ημερολογιακό έτος 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011), στους ακόλουθους κλάδους:
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Οικονομικών/Επιστήμες Διοίκησης»
  • Δύο (2) υποτροφίες στις «Θετικές Επιστήμες»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Υγείας»
  • Δύο (2) υποτροφίες στις «Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Πληροφορικής»
  • Δύο (2) υποτροφίες στις «Ανθρωπιστικές Σπουδές / Φιλολογικές και Ιστοριογραφικές Επιστήμες»
  • Μια (1) υποτροφία σε «Κλάδους Δικαίου»
  • Μια (1) υποτροφία στις «Καλές Τέχνες»
  • Μια (1) υποτροφία στις «Κοινωνικές / Πολιτικές Επιστήμες»
  • Μια (1) υποτροφία στις «Επιστήμες Αγωγής»
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
Tags: No tags

Comments are closed.