Αιτήσεις για εισαγωγή στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  της Ελλάδας έχει ανακοινώσει στην ιστοσελίδα του την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις και μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας,  για την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το 2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου από τις 4 Ιουλίου έως τις 15 Ιουλίου 2011.
 
Αναφορικά με τη φετινή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΑΑΕΙ) για τους Κύπριους υποψηφίους, ανακοινώνεται εκ νέου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας δεν έχει ακόμα πληροφορήσει την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου για την εν λόγω διαδικασία. Τυχών νέα πληροφόρηση θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας πολύ σύντομα.
Tags: No tags

Comments are closed.