Ελαφριά μείωση της Ανεργίας τον Ιούνιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2011, έφτασε τα 27.102 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2011 μειώθηκε στα 28.178 πρόσωπα σε σύγκριση με 28.375 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Όμως συγκρίνοντας με τον Ιούνιο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 4.642 προσώπων ή 20,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.322 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 770), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 413), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 375), της μεταποίησης (αύξηση 358), της εκπαίδευσης (αύξηση 179), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 863 ανέργων.
Tags: No tags

Comments are closed.