Τέρμα στις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τελευταία της συνεδρία πάγωσε τις προσλήψεις στη Δημόσια Υπηρεσία στο πλαίσιο της μείωσης των δημόσιων δαπανών και του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου. Το εν λόγω νομοσχέδιο είχε ως στόχο την τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2011, ώστε η ισχύουσα ήδη αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού για φέτος να επεκταθεί και να καλύψει και θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία. Για τις εν λόγω θέσεις είχε δημοσιευτεί η προκήρυξη τους αλλά οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη παρακαθίσει ή δεν έχουν κληθεί να παρακαθίσουν σε γραπτή ή και προφορική εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές ή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.  
 
Για το τρέχον έτος και μέχρι σήμερα έχει ανασταλεί η πλήρωση εκατόν εξήντα τεσσάρων θέσεων στον Δημόσιο Τομέα οι οποίες ήταν κενές και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί. Μέχρι το τέλος του 2011 αναμένεται να ανασταλεί η πλήρωσης ακόμα τριακόσιων περίπου θέσεων, οι οποίες πρόκειται να κενωθούν λόγω προαγωγών ή αφυπηρετήσεων.
 
Επίσης αναβλήθηκε η ενδεχόμενη ψήφιση του δεύτερου νομοσχέδιου με το οποίο τροποποιείται ο νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε λόγω της ισχύουσας αναστολής πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού να μη διεξαχθεί σχετική γραπτή εξέταση κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία. Ταυτόχρονα όμως με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους που πέτυχαν στη σχετική γραπτή εξέταση το 2010 να διεκδικήσουν κενές θέσεις για εισδοχή στη Δημόσια Υπηρεσία που τυχόν θα δημοσιευθούν κατά το έτος 2011 και κατά το έτος 2012.
Tags: No tags

Comments are closed.