Αιτήσεις για θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου ανακοινώσε ότι η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους που διεκδικούν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε υποψήφιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2011. 
 
Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα λειτουργήσει Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών ανά επαρχία, όπου οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ ώστε να τους χορηγηθεί Βεβαίωση εγκυρότητας και νομιμότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία μαζί με τη Βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ για σκοπούς εγγραφής. Τα κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής:
  • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
  • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο Α’
  • Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’
  • Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
  • Αμμόχωστος: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (στεγάζεται στο σχολικό κτήριο Εφορείας Παραλιμνίου)
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψηφίους για σκοπούς χορήγησης της απαραίτητης Βεβαίωσης και περισσότερες πληροφορίες θα τα βρείτε εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.