Μικρή μείωση της Ανεργία τον Ιούλιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2011, έφτασε τα 27.314 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2011 μειώθηκε ελαφρά στα 27.871 πρόσωπα σε σύγκριση με 27.935 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Συγκρίνοντας με τον Ιούλιο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 4.415 προσώπων ή 19,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.178 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 870), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 347), της μεταποίησης (αύξηση 328), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 318), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 288), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 732 ανέργων.
 
Ανησυχητικά αυξάνεται η ανεργία ανάμεσα στους πτυχιούχους, ο αριθμός των οποίων έφτασε στις 7.706 άτομα και, πλέον παγιώνεται ανοδική τάση. Συγκεκριμένα, από τις 5.884 πτυχιούχους τον Μάιο αυξήθηκαν στις 7.706 τον Ιούλιο, που αυτό οφείλεται κυρίως στις αποφοιτήσεις κατά τον μήνα Ιούνιο. Αναφορικά με τους νέους ηλικίας 20 – 29 ετών χωρίς εργασία, ανέρχονται στους 8010.
Tags: No tags

Comments are closed.