Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ για το 2011-12

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στα εν λόγω Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.  
 
Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νεοεισερχομένων φοιτητών, και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στη διεύθυνση: Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τ.Θ.  20537 Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο θα πρέπει να φθάσει μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011, το αργότερο. 
 
Σε περίπτωση όπου οι επιτυχόντες δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε νέα κατανομή των θέσεων που θα κενωθούν. Δικαίωμα διεκδίκησης των κενών θέσεων, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωσή της,  θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α´ κατανομή.  Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έντυπο, με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 00357 2289 4463, μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011. Τα αποτελέσματα της νέας κατανομής θα ανακοινωθούν γύρω στις 9 Σεπτεμβρίου 2011.    
 
Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νεοεισερχόμενων φοιτητών και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στη διεύθυνση: TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, (Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών), Σαριπόλου 16, 3603 Λεμεσός Κύπρος.
 
Το έντυπο εγγραφής μαζί με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να φθάσει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  22 Αυγούστου 2011 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Αυγούστου 2011). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν το έντυπο εγγραφής από το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα – Ηρακλείτου 10, 106 73 Κολωνάκι, Αθήνα  τηλ. 210 3641 217/218 ή από το Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη – Λ. Νίκης 37, Τ.Θ. 500 46 , Τ.Κ. 54013  Θεσσαλονίκη τηλ. 231 026 0611.
 
Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν κενές θέσεις, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κατανείμει τις θέσεις αυτές σε διαδικασία που θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Αυγούστου.
Tags: No tags

Comments are closed.