Θέσεις για μερική απασχόληση στα Επιμορφωτικά Κέντρα – Σχολική Χρονιά 2011-2012

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δέχονται αιτήσεις για διδασκαλία των διαφόρων θεμάτων που προσφέρουν, για τη σχολική χρονιά 2011-2012, από τη ∆ευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011. Μετά την ημερομηνία αυτή το σύστημα δεν θα επιτρέπει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
 
Τυχόν εργοδότηση αφορά μερική απασχόληση σε προσωρινή βάση η οποία σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται μονιμότητα και γίνεται σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο  «Αίτηση για Μερική Απασχόληση» που αφορά την επαρχία τους μόνο από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή προσωπικά στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα προσφερόμενα θέματα διδασκαλίας μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων.
Tags: No tags

Comments are closed.