Ανακοινώθηκαν οι Θέσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα των θέσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας. Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τον 8ψήφιο αριθμό της αίτησής και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες Eπώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο (όλα κεφαλαία) για να ολοκληρωθεί σωστά η αναζήτηση. Σημειώνεται ότι ο  «κωδικός υποψηφίου»  ο οποίος χρειάζεται για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα,  αφορά τον οκταψήφιο κωδικό της «Αίτησης –  Μηχανογραφικού ∆ελτίου»  των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας (0581+τατραψήφιος αύξων αριθμός αίτησης –  σημ.1  Αίτησης – Μηχανογραφικού ∆ελτίου). Καλή επιτυχία σε όλους.
Tags: No tags

Comments are closed.