Απασχόληση στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό, Νηπιαγωγείο και Ειδικό Σχολείο

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και Νηπιαγωγείου. 
 
Οι διορισμένοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που εργάζονται στα δημόσια σχολεία, καθώς και οι αδιόριστοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν αριθμό καταλόγου διοριστέων  (όχι αριθμό εγγραφής) στην ΕΕΥ, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στα Ολοήμερα Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία. 
 
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 14:00.
Tags: No tags

Comments are closed.