Νοσηλευτές – Ανεργία και Προοπτικές

Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες για νοσηλευτικό προσωπικό ήταν τόσο μεγάλες που δεν ήτανε δυνατό να καλυφτούν από τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας. Σήμερα αυτό το σκηνικό έχει αντιστραφεί και πλέον φαίνεται ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα στο μέλλον. Από το 2005 μέχρι και σήμερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είχαν εξασφαλίσει επανειλημμένες αναστολές της εφαρμογής της πρόνοιας της νομοθεσίας για τις ιδιωτικές κλινικές, που προβλέπει τη στελέχωση τους. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια κάλυπταν το κενό αυτό με την πρόσληψη ξένων νοσηλευτών, μετά από σχετική άδεια που εξασφάλιζαν από το υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, το υπουργείο Εργασίας έχει σταματήσει να εγκρίνει άδειες εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας των Κυπρίων νοσηλευτών.
 
Ο κατάλογος των νέων νοσηλευτών σήμερα περιλαμβάνει 560 άτομα, από τα οποία περίπου 300 εργοδοτούνται, ενώ η πλήρωση των θέσεων στο δημόσιο τομέα θα γίνεται ανάλογα με τις κενές θέσεις που θα δημιουργούνται από τις αφυπηρετήσεις. Επομένως, άλλοι 260 νοσηλευτές βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή πιθανότατα να εργάζονται ήδη στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 
 
Το πρόβλημα όμως θα μεγαλώνει αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των αποφοίτων τα επόμενα χρόνια. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αποφοίτησε για πρώτη χρονιά φέτος μικρός αριθμός αποφοίτων, ενώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί υπερβολικά. Από την άλλη μεριά το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία μείωσης του αριθμού των εισακτέων φοιτητών νοσηλευτικής και από φέτος μειώνει στους 100 από τους 150-200 που δεχόταν τα τελευταία τρία χρόνια. Αναφορικά με την πρακτική εξάσκηση στα δημόσια νοσηλευτήρια, δεν θα μπορούν να γίνονται δεχτοί ανεξέλεγκτα όσοι φοιτητές προσλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, διότι δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ο κλινικός χώρος των νοσοκομείων.   
 
Από την άλλη υπάρχει και η προοπτική εργοδότησης μαιών. Σήμερα είναι μικρός ο αριθμός μαιών ο οποίος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αλλά και των κρατικών νοσοκομείων. Έτσι και οι μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές του ιδιωτικού τομέα, έχουν πάρει παράταση από τη Βουλή για εναρμόνιση με τη νομοθεσία μέχρι το 2015, σε αντίθεση με τις κλινικές γενικής νοσηλευτικής που πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2011, η οποία θα βοηθήσει στην απορρόφηση ενός αριθμού νοσηλευτών οι οποίοι είναι άνεργοι. Για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου τομέα λειτουργεί ένα μεταβατικό πρόγραμμα για μαίες, ενώ μικρή τονωτική ένεση είναι και ένας μικρός αριθμός αποφοίτων από τα ΤΕΙ της Ελλάδας. Επιπρόσθετα υπάρχει και η σκέψη για δημιουργία τμήμα βασικού προγράμματος μαιευτικής στο ΤΕΠΑΚ, για να καλυφθούν οι ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να έχει ληφθεί όμως οποιαδήποτε απόφαση.
Tags: No tags

Comments are closed.