Αποτελέσματα Γ’ Κατανομής Πανεπιστημίου Κύπρου 2011

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ανακοινώσει τους υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει θέση με την Γ’ Κατανομή θέσεων
 
Όσοι και όσες έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την πιο πάνω κατανομή, θα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 από τις 8:00πμ μέχρι τις 11:00πμ στα γραφεία της Υπηρεσίας για να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους μαζί με το πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, μια φωτογραφία και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
Οι φοιτητές οι οποίοι είναι ήδη φοιτητές του πανεπιστημίου Κύπρου και έχουν βελτιώσει τη θέση τους με τη Γ’ Κατανομής, δε χρειάζεται να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο αφού το έχουν ήδη υποβάλει. Θα πρέπει όμως να μεταβούν στα νέα Τμήματα για συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής στα μαθήματα. 
 
Οι εγγραφές στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 από τις 8:00πμ μέχρι τις 12:00μμ στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών.
Tags: No tags

Comments are closed.