Υποτροφίες από το Korea Development Institute (KDI) 2012

 

Φέρεται σε γνώση των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι  το Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management  προσφέρει αριθμό υποτροφιών σε Κύπριους για μεταπτυχιακές σπουδές, κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2012. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Korea Development Institute μέχρι τις 28/10/2011
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του Korea Development Institute.

 

Tags: No tags

Comments are closed.