Συμπληρωματικά Μαθήματα για Αναγνώριση Πτυχίου 2011

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΣΦΜ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη συμπλήρωση μαθημάτων τα οποία οδηγούν στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και από το Ε.Τ.Ε.Κ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).
 
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί  για το Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 (Ιανουάριος 2012) θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση στην ΥΣΦΜ από τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις, κανόνες εισαγωγής και κανόνες διδάκτρων κάνοντας κλικ εδώ. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει την ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας και θα πρέπει να φτάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011.
Tags: No tags

Comments are closed.