Σχεδόν 32.000 οι Άνεργοι τον Νοέμβριο 2011

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2011, έφτασε τα 31.826 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2011 αυξήθηκε στα 31.253 πρόσωπα σε σύγκριση με 30.969 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 6.805 προσώπων ή 27,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.644 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.363), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.261), της μεταποίησης (αύξηση 809), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 420), της εκπαίδευσης (αύξηση 365), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 462 ανέργων.
Tags: No tags

Comments are closed.