Εβδομάδα Ανοικτού Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης 2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας των ενδιαφερομένων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σπουδών, τους στόχους και τις προοπτικές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει «Εβδομάδα Ανοικτού Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης» από τις 10 μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2011
 
Το ωράριο λειτουργίας των Τεχνικών Σχολών για την πιο πάνω εβδομάδα θα είναι: 
  • ∆ευτέρα – Παρασκευή 07.30 – 13.30         
  • Τετάρτη 07.30 – 13.30 και 15.00 – 17.00 
  • Σάββατο 11.00 – 16.00 
Κατά την διάρκεια της εβδομάδας το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Τεχνική Σχολή που επιθυμεί και να ξεναγηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς στις σύγχρονες αίθουσες τεχνολογίας, ηλεκτρονικά σχεδιαστήρια και εργαστήρια των διαφόρων ειδικοτήτων που λειτουργούν στη Σχολή.
Tags: No tags

Comments are closed.