Το Ινστιτούτο Νευρολογίας ιδρύει Σχολή Ιατρικής Μοριακής

Το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας Κύπρου μπαίνει δυναμικά στον χώρο της εκπαίδευσης με την ίδρυση Σχολής Ιατρικής Μοριακής η οποία θα προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα ΜSc και ΡhD στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής. Στόχος του Ινστιτούτου είναι να αναβαθμιστεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, ενώ η παρουσία μιας τέτοιας σχολής στην Κύπρο θα λειτουργήσει θετικά προς την προσέλκυση φοιτητών, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, που θα προωθήσουν το Ινστιτούτο ακόμη περισσότερο στο εξωτερικό. 
   
Τα πρώτα προγράμματα της Σχολής συμπεριλαμβάνουν το πρόγραμμα της Ιατρικής Γενετικής και το πρόγραμμα της Μοριακής Ιατρικής και καλύπτουν ένα πλατύ φάσμα από ενδιαφέρουσες πτυχές. Η δομή των εν λόγω προγραμμάτων θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να λαμβάνουν θεωρητικές εξειδικευμένες γνώσεις μέσω των μαθημάτων και να εκπονούν τις ερευνητικές τους διατριβές μέσα στα άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια του Ινστιτούτου. Το ΜSc χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα με διάρκεια 12 μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές θα ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου και παράλληλα θα παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Τα προγράμματα αρχίζουν τον επόμενο Σεπτέμβριο 2012. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής μέχρι τις 6 Απριλίου.
Tags: No tags

Comments are closed.