Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ 2011 – 2012

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφές για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων σε όλα τα Τμήματα. Παράλληλα, γίνονται δεκτές και αιτήσεις για υποψήφιους που έχουν πρώτο πτυχίο και επιθυμούν να σπουδάσουν για δεύτερο πτυχίο σε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ, νοουμένου ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τη διαδικασία των μετεγγραφών. Να τονιστεί ότι το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών δέχεται αιτήσεις μόνο για την κατεύθυνση Πολυμέσων.
 
Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές σε ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και σε κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης / πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί. Το πρόγραμμα σπουδών που αιτείται ο υποψήφιος (στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) πρέπει να είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί στο ίδρυμα προέλευσης. Ο μετεγγραφόμενος φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα εξάμηνο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” (6,5/10) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.
 
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι από τις 12 – 30 Μαρτίου 2012, για εισδοχή από τo ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή από το διαδίκτυο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών, Σαριπόλου 16, Αχιλλέως Κώρτ ΙΙ (ισόγειο) στη Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 25002710, 25002501 ή 25002213.
Tags: No tags

Comments are closed.