Περισσότεροι από 37.000 οι Άνεργοι τον Μάρτιο 2012

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2012, έφτασε τα 37.443 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο 2012 αυξήθηκε στα 34.143 πρόσωπα σε σύγκριση με 32.965 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 9.042 προσώπων ή 31,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 1.987 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 1.903), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.222), της μεταποίησης (αύξηση 1.200), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 804), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 309 ανέργων.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, η ανεργία στην Κύπρο τον Φεβρουάριο 2012 έφτασε το 9,7% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο άλμα στην πορεία της ανεργίας καταγράφεται σε τρεις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σημείωσε μεγαλύτερη επιδείνωση με το δείκτη να ανεβαίνει στο 21,0% το Δεκέμβρη του 2011 από 14,3% την αντίστοιχη περίοδο 2010, στην Ισπανία το Φεβρουάριο του 2011 από το 20,6% σκαρφάλωσε στο 23,6% το αντίστοιχο φετινό μήνα ενώ στην Κύπρο από 6,7% εκτινάχθηκε στο 9,7%. Η Αυστρία εξακολουθεί να καταγράφει με χαμηλότερη ανεργία (4,2%), με δεύτερη την Ολλανδία, (4,9%) και το Λουξεμβούργο, (5,2%). Αντίθετα, την υψηλότερη καταγράφει η Ισπανία (23,6%) και η Ελλάδα (21%).

Θέσεις Εργασίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού  προκηρύσσει  διαγωνισμό  για  Αγορά  Υπηρεσιών  από  ενδιαφερομένους,  που  αφορούν  στη  διδασκαλία  θεμάτων   που  διδάσκονται  στα  Κρατικά  Ινστιτούτα  Επιμόρφωσης  για  τη  σχολική  χρονιά  2012 ‐ 2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 και  ώρα  5.00  μ.μ. προσωπικά  ή  δια  αντιπροσώπου  αυτού  στα  Συντονιστικά  Κρατικά  Ινστιτούτα Επιμόρφωσης:
  • Κ.Ι.Ε. Στροβόλου (Λύκειο Ενθομάρτυρα Κυπριανού) τηλ.: 22305029 (για Λευκωσία)
  • Κ.Ι.Ε. Λεμεσού (Λανίτειο Γυμνάσιο) τηλ.: 25305245 (για Λεμεσό)
  • Κ.Ι.Ε. Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας) τηλ.: 24304164 (για Λάρνακα‐Αμμόχωστο)
  • Κ.Ι.Ε. Πάφου (Νικολαΐδειο Γυμνάσιο) τηλ. 26306284 (για Πάφο)
Επισημαίνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο από 9 έως 20  Απριλίου 2012  ΔΕΝ  θα  γίνεται  παραλαβή  αιτήσεων. Αιτήσεις  οι  οποίες  θα  αποστέλλονται  είτε  μέσω τηλεομοιότυπου είτε ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου παιδείας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Μικρή αύξηση των Δημοσίων Υπαλλήλων το 2011

Για άλλη μία χρονιά, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων καταγράφει αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική απασχόληση της κρατικής μηχανής που συμπεριλαμβάνει τον κρατικό τομέα, τον ημικρατικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και εταιρείες του κράτους, κατέγραφε μείωση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2010, αλλά ο μέσος όρος για όλο το έτος κατέγραψε αύξηση. Μιλώντας με αριθμούς, το τέταρτο τρίμηνο του 2011 απασχολούνταν στον ευρύ δημόσιο τομέα 72.208 άτομα σε σύγκριση με 72.210 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 και 71.715 του 2009. Ο μέσος ετήσιος όρος απασχόλησης, έφτασε το 2011 στα 71.553 άτομα έναντι 71.529 το 2010 και 70.183 το 2009. 
        
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο γενικό δημόσιο τομέα ο οποίος περιλαμβάνει την δημόσια υπηρεσία, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως ημικρατικοί οργανισμοί και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο μέσος όρος απασχόλησης αυξήθηκε κατά 541 άτομα, από 62.170 το 2010 σε 62.711 το 2011. Σε αντίθεση όμως με την δημόσια υπηρεσία, στις εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος, η απασχόληση μειώθηκε κατά 517 άτομα από 9.359 το 2010 σε 8.842 το 2011.

Το «Ισοδύναμο» των Πτυχίων είναι ταυτόσημο με το «Ισότιμο»

Εξειδικευμένος λοχίας της Αστυνομίας προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο δια τον λόγο ότι δεν προήχθη στην θέση του υπαστυνόμου. Προσλήφθηκε στην Αστυνομία το 2004 και αφού συμπλήρωσε εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του λοχία, δεν προήχθη στη διαδικασία προαγωγών η οποία τροχιοδρομήθηκε την 16η Μαρτίου 2010. Ο αιτητής είναι κάτοχος διπλώματος της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελλάδας.       
 
Η Αστυνομία δεν προήγαγε τον αιτητή βασιζόμενη στο ότι το δίπλωμά του, αν και αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ το 2008, ως ισότιμο και αντίστοιχο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνικού Τομέα, δεν αναγνωρίζετο ως ισότιμο κι αντίστοιχο πανεπιστημιακού επιπέδου παρά μόνο ως ισότιμο πανεπιστημιακού επιπέδου. Αυτό ήταν λανθασμένο, σύμφωνα με την Δικαστή κ. Καλλιγέρου η οποία σημείωσε ότι: «Ο κανονισμός 14(1)(β)(i) εβασίσθη στο άρθρο 17Α(3) (α) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2006 το οποίο απαιτεί πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Καθόσον τα πτυχία των ΤΕΙ, μετά από την αναβάθμισή τους σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα ως ισότιμα με πτυχία πανεπιστημίου, και στην Κύπρο τότε ο Ν. 219(Ι)/2002 προνόησε ότι οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης όπως στην Ελλάδα. Τούτο καθιστούσε το πτυχίο του αιτητή ισοδύναμο, όπως απαιτεί ο νόμος και ο κανονισμός, και δεν ήταν επιτρεπτό να ζητείται, πέραν της ισοτιμίας, και αντιστοιχία προς πτυχίο πανεπιστημίου, δεδομένης της ήδη αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ ισοτιμίας, αλλά και αντιστοιχίας προς πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα».
 
Αποδεχόμενος την προσφυγή ο δικαστής τόνισε τα ακόλουθα: «Εδώ τόσο ο νόμος όσο και ο κανονισμός ζητούν “ισοδυναμία” που παραπέμπει σε ισοτιμία και όχι σε αντιστοιχία. Αν ο Κύπριος νομοθέτης δεν προέβη στις διακρίσεις μεταξύ πτυχίων πανεπιστημίου και πτυχίων ΤΕΙ, στις οποίες έχει προβεί ο Ελληνας νομοθέτης για τον σκοπό που μας αφορά, δεν είναι πράγμα που μπορεί να “διορθωθεί” με προσφυγή στην αντιστοιχία. Η εξίσωση ως ισότιμων και αντιστοίχων των πτυχίων του ΑΤΙ προς πτυχίο πανεπιστημίου στη βάση της αντιστοιχίας τους προς τα πτυχία των ΤΕΙ, ενισχύει την αντίληψη για έλλειψη διάκρισης στην Κύπρο (και δεν μιλούμε για την Ελλάδα) μεταξύ πτυχίων πανεπιστημίου και πτυχίων ΤΕΙ για σκοπούς ισοδυναμίας».

Αυξάνονται οι Άνεργοι Νοσηλευτές

Σήμερα ο κατάλογος διοριστέων νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας αριθμεί 600 άτομα τα οποία συμπεριλαμβάνουν απόφοιτους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών της Κύπρου και της Ελλάδας. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εργασίας ανανεώνει συμβόλαια αλλοδαπών από τρίτες χώρες οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλινικές, όπως καταγγέλλουν οι συντεχνίες.  
 
Όπως ανέφερε στον Φιλελεύθερο ο κύριος Μιχάλης Καζαμίας εκ μέρους της ΣΕΚ, έχουν ανανεωθεί τα συμβόλαια τουλάχιστον είκοσι αλλοδαπών από τρίτες χώρες οι οποίοι εργάζονται σε ένα μόνο ιδιωτικό νοσηλευτήριο τη στιγμή που υπάρχουν Κύπριοι άνεργοι προσοντούχοι οι οποίοι επιθυμούν και είναι έτοιμοι να εργαστούν, και ενώ είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Εργασίας ότι τα συμβόλαια των αλλοδαπών δεν θα ανανεώνονταν από τη στιγμή που υπάρχουν Κύπριοι άνεργοι νοσηλευτές.
 
Ο αριθμός των άνεργων νοσηλευτών αναμένεται να αυξηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο με την αποφοίτηση νέων τόσο από το ΤΕΠΑΚ όσο και από τις Σχολές της Ελλάδας ή του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου, και αναμένεται μάλιστα να ξεπεράσει τους 1000.

Στο 9,6% η Ανεργία με 38.000 Άνεργους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2012, έφτασε τα 37.874 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Φεβρουάριο 2012 αυξήθηκε στα 32.827 πρόσωπα σε σύγκριση με 32.247 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 8.068 προσώπων ή 27,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 1.817 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 1.782), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.243), της μεταποίησης (αύξηση 1.059), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 584), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 100 ανέργων.
 
Σε μια άλλη εξέλιξη η Εurostat ανακοίνωσε ότι η ανεργία τον Ιανουάριο 2012 έφτασε στο 9,6% από 6,3% τον Ιανουάριο του 2011. Η εν λόγω ποσοστιαία άνοδο της ανεργίας ήταν η δεύτερη στην ΕΕ αφού την πρώτη θέση έχει η Ελλάδα. Ανάμεσα στους νέους κάτω των 25 ετών, η ανεργία ανέρχεται στο 27%. Το ποσοστό των ανέργων γυναικών στη χώρα μας τον Ιανουάριο 2012 αυξήθηκε στο 8,7% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση σημείωσε και η ανεργία ανάμεσα στους άνδρες φτάνοντας στο 10,4% από 10,3% που ήταν τον Δεκέμβρης 2011. Η άνοδος της ανεργίας δεν φαίνεται να έχει σταματημό, και αν συσχετίσουμε τα στοιχεία της Εurostat και της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ίσως η ανεργία τον Φεβρουάριο 2012 φτάσει σε διψήφιο ποσοστό.

Διαγωνισμός Επιχειρησιακού Σχεδίου CyEC 2012

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Κύπρου, CyEC, είναι ένας διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 2003. Στοχεύει στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων επιστημόνων σε Κύπρος και έχει ως πρόκληση να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις κορυφαίες εταιρείες του αύριο. Πάνω από 100 ομάδες έλαβαν μέρος στις ετήσιες διοργανώσεις μέχρι σήμερα. Στα επτά χρόνια της ιστορίας του, απόφοιτοι έχουν ξεκινήσει με επιτυχία τις νεοσύστατες εταιρείες, μερικές με σημαντικές επενδύσεις και έσοδα.
 
CyEC είναι ανοικτός σε ομάδες από επιστήμονες και ερευνητές που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρηματικά σχέδια για την έναρξη της ηγετικής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας του αύριο. Αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για νέα ταλέντα και να τους προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μέσα από μια διαδικασία μάθησης. Παρά το γεγονός ότι τα χρηματικά βραβεία δίνονται μόνο στους τρεις πρώτους νικητές, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούνται νικητές, όπως ο CyEC είναι κατά κύριο λόγο για μια εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν σε πιθανούς επενδυτές που μπορεί να βρουν τις επιχειρηματικές προτάσεις τους ελκυστικές και να αξίζουν οικονομικής και άλλης στήριξης.
 
Οι συμμετέχοντες στο CyEC πρέπει να σχηματίσουν ομάδες με συμπληρωματικές δεξιότητες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων για μια υψηλής τεχνολογίας νεοσύστατη εταιρεία. Προηγούμενη εμπειρία στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητη. Μια κριτική επιτροπή από έμπειρους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια και θα επιλέξουν τους νικητές. Η προθεσμία των αιτήσεων έχει οριστεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

37.000 οι Άνεργοι τον Ιανουάριο 2012

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2012, έφτασε τα 37.102 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2012 αυξήθηκε στα 32.262 πρόσωπα σε σύγκριση με 31.455 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 8.188 προσώπων ή 28,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.706 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.605), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.352), της μεταποίησης (αύξηση 1.005), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 737), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 342 ανέργων.

Στο 9.3% η Ανεργία τον Δεκέμβριο 2011

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat έχουν δείξει το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας στην Κύπρο, η οποία με τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό αύξησης μετά την Ελλάδα, έφτασε στο 9,3% το Δεκέμβριο του 2011, το χειρότερο έτος στην αγορά εργασίας από το 1974. Δυστυχώς το 2012 ξεκινά με πολύ άσχημους οιωνούς αφού η τάση των απολύσεων του τελευταίου τριμήνου όχι μόνο δεν λέει να σταματήσει αλλά αναμένεται να συνεχιστεί μέχρις ότου ανακάμψει η οικονομία.
 
Σύμφωνα λοιπών με νέα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 9,3% έναντι 9% το Νοέμβριο του ιδίου έτους και 6,1% το Δεκέμβριο του 2010. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα δημοσιεύματα μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νέοι, αφού το ποσοστό των νέων ανέργων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 25,8%. Το ποσοστό των ανέργων ανδρών στην Κύπρο ανήλθε το Δεκέμβριο του 2011 στο 9,5% από 9,2% το Νοέμβριο, ενώ των γυναικών στο 9,1% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε αντίθεση με την Κύπρο, σε ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα αφού το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε στην ΕΕ στο 9,9% το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο και στην ευρωζώνη στο 10,4% και στους δύο μήνες. Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 23,8 εκ. στο σύνολο της ΕΕ με τα 16,5 εκ. στην ευρωζώνη. Η τριάδα με τα μικρότερα ποσοστά συμπεριλαμβάνει την Αυστρία (4,1%), την Ολλανδία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (5,2%). Αντίθετα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ισπανία (22,9%), η Ελλάδα (19,2% τον Οκτώβριο 2011) και η Λιθουανία (15,3% τρίτο τρίμηνο 2011).

Σχεδόν 33000 οι Άνεργοι τον Δεκέμβριο 2011

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, έφτασε τα 32.895 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2011 αυξήθηκε στα 31.432 πρόσωπα σε σύγκριση με 30.991 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 7.202 προσώπων ή 28,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.585 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.352), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.224), της μεταποίησης (αύξηση 969), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 426), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 437 ανέργων.
 
Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2011 ανήλθε σε 28.276 πρόσωπα σε σύγκριση με 22.842 για το 2010 σημειώνοντας αύξηση 23,8%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat, η ανεργία τον Νοέμβριο του 2011 έφτασε το 9.1%.