Υποτροφίες για Προπτυχιακές – Μεταπτυχιακές Σπουδές από ΙΚΥΚ 2011 – 2012

Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφιών από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, άρχισε να δέχεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012. Πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν φοίτηση σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (προπτυχιακές/ μεταπτυχιακές σπουδές), στα Ανώτατα κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου (προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές), στα ΤΕΙ Ελλάδας (προπτυχιακές σπουδές) και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.
 
Όπως αναφέρει το ΙΚΥΚ, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φοιτητές πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοιτητές είναι: η ακαδημαϊκή επίδοση, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια. Σύμφωνα με το ΙΚΥΚ δεν θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων που είναι η 31η Οκτωβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22456433, στο ikyk@ikyk.org.cy και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Υποτροφίες σε Φοιτητές με Καταγωγή την Λύση για το Ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012

Ο  Δήμος  Λύσης  θα παραχωρήσει  υποτροφίες /βοηθήματα για απόκτηση πρώτου  πτυχίου  από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, Ελλάδας, Ευρωπαϊκών χωρών και Αμερικής σε φοιτητές που οι γονείς τους είναι πρόσφυγες από τη Λύση, (είτε από πατέρα είτε από  μητέρα). Οι υποτροφίες/βοηθήματα θα παραχωρηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
 • Να υποβάλουν  σχετική   αίτηση
 • Να είναι απόφοιτοι Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου με γενικό βαθμό   απολυτηρίου 17 και άνω.  
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης.
 • Όσων οι βαθμοί είναι κάτω του 17, πρέπει να είναι παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, τρία παιδιά και άνω, ή να είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα να προέρχονται από  διαζευγμένους γονείς, ή με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, ή με κάποιο πρόβλημα υγείας στην οικογένεια. 
 • Υποψήφιοι που είναι ήδη φοιτητές πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβάλουν την εγγραφή στη σχολή και την βεβαίωση φοίτησης για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.
 • Να επισυνάψουν αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών.
Η υποτροφία θα παραχωρείται για ένα ακαδημαϊκό έτος. Για το επόμενο έτος ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση εγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι  βρίσκονται στο τελευταίο  έτος  των  σπουδών τους. Έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν κάνοντας κλικ εδώ, ή από τα γραφεία του Δήμου, Χαμίτ Μπέη 22, 6045 Λάρνακα, και πρέπει να τις παραδώσουν, ιδιοχείρως στην πιο πάνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι τις 15  Σεπτεμβρίου 2011.  
 

Δεύτερη και Τρίτη Κατανομή στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος θα δέχονται αιτήσεις για κενές θέσεις που πιθανών να προκύψουν από την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2011.
 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις την Πέμπτη και Παρασκευή,  7 & 8  Ιουλίου 2011, από τις 9:00 – 14:00 στις αίθουσες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό,  Κτήριο «Ανδρέας Θεμιστοκλέους», ανεξάρτητα από το Τμήμα για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση θα βρείτε εδώ.
 
Το δε Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις την Τετάρτη 13 Ιουλίου και την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 από τις 9:00 – 14:00 είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδότησης, στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και φοιτητικής Μέριμνας στην Πανεπιστημιούπολη. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση θα βρείτε εδώ.   
 
Η ανακοίνωση της κατανομής των κενών θέσεων,  εφόσον προκύψουν, θα γίνει στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και από τα δύο Πανεπιστήμια.

Πληροφορίες για νέους Φοιτητές και Φοιτήτριες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου

Όλοι οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2011 θα πρέπει να καταθέσουν τα έντυπα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο το οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα έντυπα εγγραφής θα πρέπει να κατατεθούν, την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011 από τις 8:30π.μ. – 1:30μ.μ. στο Κτίριο 11  – Χώροι Διδασκαλίας 01 στην Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Αθαλάσσας, ανατολικά του δρόμου Αγλαντζιάς-Γερίου), σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Τονίζεται πως την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011 θα πρέπει να καταθέσουν έντυπα εγγραφής και οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά. Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φοιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 
 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών θα γίνουν από σήμερα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 4 μέχρι 6 Ιουλίου 2011, στο Κτήριο  «Ανδρέας Θεμιστοκλέους», στους Κοινούς Χώρους Διδασκαλίας στη Λεμεσό, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Οι πρωτεύσαντες των Παγκυπρίων Εξετάσεων

Τη δεκάδα των πρωτευσάντων των Παγκυπρίων Εξετάσεων αποτελούν πέντε υποψήφιοι από την επαρχία Λάρνακας, τέσσερις από την επαρχία Λευκωσίας και μία από τη επαρχία Λεμεσού. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Ανδρέας Δημητρίου, εκφράζοντας ειδικά συγχαρητήρια στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που έδωσε για τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων. 
 
Στον πίνακα πιο κάτω αναφέρονται και οι δέκα πρωτεύσαντες:
 1. Ματθαίου Ανδρέας, Βαθμό: 20 – Τμήμα Φυσικής – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 2. Ευαγγέλου Ευάγγελος, Βαθμό: 19,9 – Τμήμα Νομικής – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 3. Φεσάς Πέτρος, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Βιολογικής Χημείας – Πανεπιστήμιο Κύπρου
 4. Χατζηπαναγιώτου Κυριακή, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Ψυχολογίας – Πανεπιστήμιο Κύπρου
 5. Τσεριώτου Τάλια, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής – Πανεπιστήμιο Κύπρου
 6. Σταύρου Κατερίνα, Βαθμό: 19,7 – ΑΞΙΚ
 7. Κουμίδου Ροδοθέα, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Επιστημών Αγωγής – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 8. Μετόχης Ανδρέας, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Κύπρου
 9. Νικολάου Αντρεα, Βαθμό: 19,7 – Τμήμα Νομικής – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 10. Κυπριανίδου Χριστιάνα, Βαθμό: 19,6 – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο δεύτερος πρωτεύσας παγκύπρια με γενικό βαθμό κατάταξης 19,9, ο Ευάγγελος Ευαγγέλου από τη Λάρνακα, έδωσε ένα μεγάλο παράδειγμα του τι πάει να πει δια βίου μάθηση. Ο εν λόγω υποψήφιος έχει πρόσφατα προαχθεί στη θέση του Διευθυντή Λυκείου και είναι πενήντα τριών ετών. Όπως δήλωσε ο κ. Ευαγγέλου οι σπουδές της νομικής ήταν νεανικό του όνειρο το οποίο πλέον μπορεί να υλοποιήσει.

Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2011

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2011 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω.
 
Σημειώνεται ότι η πηγή των αποτελεσμάτων είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Καλή επιτυχία σε όλους.

Αύριο στο CareerCy.com τα Aποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2011

Αγωνία τέλος για χιλιάδες μαθητές που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Αύριο θα ενημερωθούν κατά πόσο πέτυχαν το στόχο τους για εισδοχή σε κάποιο από τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Στην ιστοσελίδα μας www.careercy.com θα μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει το πρωί. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις.

Μπορεί η Κύπρος να καταστεί Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης;

Το ΤΕΠΑΚ έχει καταθέσει τις προθέσεις του στην Βουλή για να προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, παράλληλα με την ελληνική. Τα εν λόγω προγράμματα είναι η Επικοινωνία και Σπουδών Διαδικτύου, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογιών Πληροφορικής και Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού. O στόχος του Πανεπιστημίου είναι η προσέλκυση φοιτητών, ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού από το εξωτερικό, έχοντας θετικό αντίκτυπο για το πανεπιστήμιο αλλά και την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου γενικότερα. 
  
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο στόχος και οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των εκάστοτε Κυβερνήσεων για να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης έχουν πέσει στο κενό. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Αφενός, τα Δημόσια Πανεπιστήμια δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν φοιτητές από άλλες χώρες λόγω της γλώσσας διδασκαλίας που είναι η ελληνική. Είναι αποδεκτό ότι αν η γλώσσα διδασκαλίας στα Δημόσια Πανεπιστήμια ήταν και η αγγλική, παράλληλα με την ελληνική, θα ήταν ένας σοβαρότατος λόγος προσέλκυσης ξένων φοιτητών. Αφετέρου, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού λόγω του υψηλού κόστους διδάκτρων. Αν πάρουμε για παράδειγμα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, ακόμη και με την αύξηση των διδάκτρων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, το συνολικό κόστος φοίτησης θα είναι χαμηλότερο από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, κυρίως γιατί η φοίτηση είναι τριετής στα περισσότερα προγράμματα σπουδών.
 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα μεγαλύτερα περιφερικά κέντρα εκπαίδευσης στον κόσμο είναι η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προσπάθεια τους αυτή επιφέρει στην οικονομία τους αρκετά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια. Αρκετές άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, έχουν παραδειγματιστεί από αυτή την ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης, και άρχισαν να προσφέρουν κλάδους σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. 
 
Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, το Κυπριακό Κοινοβούλιο οφείλει να επικροτήσει την προσπάθεια των υπευθύνων του ΤΕΠΑΚ. Προσδοκία όλων είναι η θετική επίδραση και στα άλλα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου γιατί μόνο με τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί η χώρα μας να καταστεί Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης.

Διάταγμα Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με το θέμα του ελέγχου των διδάκτρων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού το άρθρο 8 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2010, ο Υπουργός Παιδείας εξέδωσε Διάταγμα που καθορίζει το ποσοστό 3.6%, ως ανώτατη επί τοις εκατόν αύξηση στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πανεπιστημίων, και στα οποία έχει χορηγηθεί αρχική άδεια λειτουργίας. 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, το πιο πάνω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 150% του ύψους του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, οι οποιεσδήποτε αιτήσεις, από πλευράς των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, για αναθεώρηση των εγκεκριμένων διδάκτρων και οικονομικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό αύξησης.

Αιτήσεις για Μετεγγραφές και για Απόκτηση Δευτέρου Πτυχίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές και εσωτερικές) ή και για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου για έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 (Σεπτέμβριος 2011)  είναι από σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου 2011  μέχρι και την Παρασκευή 27  Μαΐου 2011.
 
Για το Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12 υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων σε διάφορα Προγράμματα Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και όλες τις σχετικές πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ.