Επίδομα για Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας

Ίσως κανείς να μην γνώριζε ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δικαιούνται επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, όσα παιδιά έχουν μαθησιακές δυσκολίες (όπως για παράδειγμα δυσλεξία) εμπίπτουν στην κατηγορία της «μαθησιακής – γνωσιολογικής αναπηρίας» και έτσι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας. Το θέμα αυτό βγήκε στην επιφάνεια όταν μητέρα 13χρονου αιτήθηκε στο Γραφείο Ευημερίας για παροχή επιδόματος για κάλυψη των εξόδων της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομές, και το αίτημα της απορρίφτηκε. Τελικά η μητέρα δικαιώθηκε μετά από σχετική απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως. Αυτή η απόφαση έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να αιτηθούν στο Γραφείο Ευημερίας για καταβολή επιδόματος. Είναι γεγονός ότι πέραν των ειδικών διευκολύνσεων που παρέχονται σε αυτά τα παιδία στα δημόσια σχολεία, πολλές περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών χρειάζονται και την παροχή βοήθειας από ιδιωτικό ειδικό εκπαιδευτικό. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδία να ξεπεράσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να γίνουν ικανά να παρακολουθούν σε καλύτερο βαθμό την εκπαίδευση τους.    
 

Tags: No tags

Comments are closed.