Νέες Φοιτητικές Παροχές

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για φοιτητικές παροχές ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010 οι φοιτητές των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου θα τύχουν οικονομικής στήριξης για σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και διακίνηση. Το πακέτο έχει ως στόχο να ενισχύσει τα προγράμματα φοιτητικής μέριμνας λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού. Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα:

  • Αύξηση κονδυλίων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και δημιουργία νέων προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές του εξωτερικού. Το ύψος των υποτροφιών θα ανέρχεται στις 3000 – 4000 ευρώ και θα καλύπτει έξοδα σίτισης, ενοικίου, αγορά βιβλίων και ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Παραχώρηση πιστώσεων στα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια και στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ύψους 3657000 ευρώ. Το ποσό θα καλύπτει έξοδα διαμερισμάτων από τον ιδιωτικό τομέα στους προπτυχιακούς φοιτητές. Το Υπουργείο Παιδείας θα έχει διαβουλεύσεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα λάβουν τα μέτρα μόνο όταν διαπιστωθεί ότι έχουν υλοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς φοιτητικής μέριμνας.
  • Ετήσια κουπόνια σίτισης αξίας 1000 ευρώ που θα δοθούν σε 970 προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΠΑΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Κουπόνια αξίας 500 ευρώ το ένα που θα δοθούν σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων.
  • Επιδότηση 200 ευρώ σε 5025 προπτυχιακών φοιτητών του ΤΕΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για απόκτηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών αστικών λεωφορείων Λευκωσίας και Λεμεσού.
  • Επιδότηση 500 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στους νεοεισερχόμενους του ΤΕΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Tags: No tags

Comments are closed.