Θέσεις στο ΜΒΑ

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει επιπλέον θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ. Η τελευταία μέρα υποβολής των  αιτήσεων είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρετε το πρόγραμμα που επιθυμεί να ακολουθήσει ο φοιτητής, διαλέγοντας μία από τις δύο επιλογές που είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), και το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Επαγγελματικό ΜΒΑ). Το Επαγγελματικό ΜΒΑ είναι μερικής φοίτησης και η διάρκεια του είναι δύο χρόνια. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα ακαδημαϊκών πτυχίων, αξιολόγηση από το ΚΥΣΑΤΣ, αντίγραφα πιστοποιητικών και άλλων σχετικών εξετάσεων, δύο συστατικές επιστολές και δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 

Tags: No tags

Comments are closed.