Προστασία από Παγίδες του Διαδικτύου

«Το διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο περιβάλλον όπου οι αγωνίες των εφήβων και θέματα που τους απασχολούν σε πανανθρώπινο επίπεδο όπως η ανάπτυξη ταυτότητας, η σεξουαλικότητα, η αυτoαξία και το ψάξιμο αναπτύσσονται μέσα από τον εικονικό κόσμο που προσφέρει», επισημαίνει η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Σε σχετικό σημείωμα που ετοίμασε για τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές και το οποίο καλό θα ήταν να διαβάσουν όλοι οι γονείς καθώς και οι δάσκαλοι, η ΥΕΨ επισημαίνει ότι «όπως κάθε εργαλείο, επηρεάζεται η προσφορά του από τη χρήση που έχει». Χωρίς να υποβαθμίζει τις θετικές πτυχές, τονίζει ότι μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά αφού εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους μέσα από την ανωνυμία που προσφέρει, την έλλειψη πραγματικής επαφής και την κοινωνική απομόνωση από την υπερβολική χρήση. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «η ανάπτυξη πλασματικών ταυτοτήτων και η πλαστή κοινωνικοποίηση μέσα σε έναν εικονικό κόσμο, μπορεί να δημιουργήσει αδιέξοδα και σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα σε άτομα που πιθανώς είναι ήδη ευάλωτα και αντιμετωπίζουν ήδη ψυχοπαθολογικά προβλήματα».
 

Ειδικά για τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές, επικαλείται να ποσοστά πρόσφατης έρευνας στην Κύπρο τα οποία κατέδειξαν πως το 41,2% των χρηστών είναι έφηβοι ηλικίας 13 χρονών. Προσθέτει ακόμα, οι πλείστες μελέτες φανερώνουν ότι οι χρήστες των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι στην πλειοψηφία τους, επίσης, έφηβοι στην πρώιμη εφηβική ηλικία των 14-15 ετών. Εξηγεί πως οι χρήστες μπορούν να νιώσουν ασφάλεια δημιουργώντας πλασματικές ταυτότητες και να κοινωνικοποιούνται μέσα από ψεύτικα χαρακτηριστικά, ικανότητες και νοοτροπίες. «Με πλασματικές ταυτότητες και χωρίς την έννοια της εξωτερικής εμφάνισης που αποτελεί έντονη πληγή αγωνίας για τον έφηβο, μπορούν α αναπτύξουν φανταστικές σχέσεις και να αποφύγουν τη μοναξιά που βιώνουν», σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι του Υπουργείου Παιδείας.

Tags: No tags

Comments are closed.