Απειλείται η μνήμη του Παγκύπριου Γυμνασίου

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Παγκύπριου Γυμνασίου με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι ομόφωνα σε συνεδρία του, αποφάσισε όπως εκφράσει τα ακόλουθα, σχετικά με τα προτεινόμενα προσχέδια αναδόμησης του Παγκύπριου Γυμνασίου: να ζητήσει την άμεση αναστολή του συνόλου των κατατεθέντων προσχεδίων που προνοούν την κατεδάφιση μέρους του ιστορικού πυρήνα του μνημείου και οδηγούν στον κατατεμαχισμό του.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «να προβεί σε δημόσιο διάλογο επί του θέματος- γεγονός που περιποιεί τιμή για τη Δημοκρατία- με νηφάλια και διεξοδική λήψη αποφάσεων για την προστασία και ανάδειξη του Παγκύπριου Γυμνασίου, πάντοτε βάσει της διεθνούς δεοντολογίας αποκατάστασης μνημείων». «Τουναντίον», προστίθεται, «μονομερής απόφαση θα εξαναγκάσει την Ιστορία και όχι μόνο, να καταλογίσει ευθύνη συνέργειας στην απώλεια της αυθεντικότητας, της ιστορικής μνήμης του Παγκύπριου Γυμνάσιου».

Tags: No tags

Comments are closed.