Επιβάλλουν Αναπληρώσεις σε Καθηγητές

Μέχρι εφτά περιόδους το χρόνο προβλέπεται να αναπληρώνουν συναδέλφους τους οι καθηγητές. Ωστόσο, κάποιοι διευθυντές αναγκάζουν καθηγητές να καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται από απουσίες άλλων συναδέλφων, ενώ έχουν ήδη καλύψει τις εφτά περιόδους που προβλέπονται.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα στο «Φιλελεύθερο», σχετικές καταγγελίες έφτασαν στην ΟΕΛΜΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι διευθυντές επιβάλλουν στους καθηγητές να κάνουν περισσότερες από εφτά αναπληρώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όταν απουσιάζει συνάδελφος, ορισμένοι διευθυντές καλούν τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι τμήματος να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για να καλύψουν τις κενές. Κάτι τέτοιο, όπως τονίζει η Οργάνωση έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς, που προβλέπουν ένα δίωρο το μήνα για τον υπεύθυνο τμήματος, σε χρόνο όμως διδακτικό και όχι για σκοπούς αναπλήρωσης.

Tags: No tags

Comments are closed.