Κίνδυνος κατεδάφισης του Λυκείου στα Λειβάδια

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας επηρεάζει άμεσα και τη σχεδιαζόμενη κατασκευή Λυκείου στα Λειβάδια. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον «Πολίτη» η απόφαση του Ανωτάτου αφορά προσφυγές που υποβλήθηκαν από επτά ιδιοκτήτες γης στα Λειβάδια. Τα τεμάχια των αιτητών που προσέφυγαν στο Ανώτατο ήταν ενταγμένα σε οικιστική ζώνη αλλά το τοπικό σχέδιο του 2003 τα ενέταξε σε ζώνη προστασίας Αα4 προκειμένου να ανεγερθεί εκεί το Λύκειο.

Η απόφαση του Ανωτάτου δικαιώνει, όμως παραμένει μετέωρο το Λύκειο Λειβαδιών αφού με βάσει την απόφαση έχει ανεγερθεί σε γη που δεν ανήκει στο κράτος αλλά σε ιδιώτες. Μετά από αυτή την εξέλιξη και με δεδομένο ότι οι εργασίες ανέγερσης του σχολείου συνεχίζονται, το κράτος πρέπει να αναζητήσει συμβιβασμό με τους ιδιώτες. Σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την έκδοση διατάγματος κατεδάφισης του Λυκείου.

Tags: No tags

Comments are closed.