20 θέσεις για νέο Μεταπτυχιακό στο ΤΕΠΑΚ

Είκοσι θέσεις προσφέρει το ΤΕΠΑΚ για το πρώτο του μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Πρόκειται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος από το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ ο κλάδος της Διαχείρισης Περιβάλλοντος επικεντρώνεται στην Περιβαλλοντική Επιστήμη με μια ολιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον πλανήτη μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας και αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη βελτίωση, προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στην εκτεταμένη θεματολογία του μεταπτυχιακού προγράμματος καλύπτονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Οικονομικά Περιβάλλοντος, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων κλπ. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται τόσο σε μερική, όσο και σε πλήρη βάση φοίτησης με διάρκεια από 3 έως 6 εξάμηνα σπουδών, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 και θα διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες. Όσο για τα δίδακτρα, έχουν καθοριστεί στις 5.125 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι οι οποίοι προέρχονται από ευρύ πεδίο Επιστημών όπως είναι η Περιβαλλοντική Επιστήμη ή/και Τεχνολογία, η Μηχανική, η Διαχείριση, τα Οικονομικά κλπ. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.