Κίνητρα για Εκπαιδευτικούς στα Κατεχόμενα

Τρία τροποποιητικά νομοσχέδια που έχουν ως στόχο την παροχή κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα κατεχόμενα σχολεία, εξέτασε η επιτροπή Παιδείας. Μετά από σχετικές διορθώσεις που έγιναν στα αρχικά κείμενα, το αρμόδιο υπουργείο προτείνει τα εξής: α) Εκπαιδευτικός που έχει υπηρετήσει για δέκα τουλάχιστον σχολικά έτη σε σχολεία των κατεχομένων δύναται να είναι υποψήφιος για την αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, νοουμένου ότι αυτή δεν ξεπερνά τη θέση διευθυντή. β) Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει συνεχή υπηρεσία ισοδύναμη με πλήρη απασχόληση τριών συνεχόμενων τουλάχιστον σχολικών ετών σε σχολεία των κατεχομένων, πιστώνεται με διπλή προσαύξηση για κάθε έτος υπηρεσίας. Νοείται ότι δεν χορηγούνται προσαυξήσεις πέραν της κορυφής της κλίμακας, η οποία αντιστοιχεί στη θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός. γ) Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει υπηρεσία ισοδύναμη με πλήρη απασχόληση τριών τουλάχιστον σχολικών ετών σε σχολεία των κατεχομένων πιστώνεται με 25 πρόσθετες μονάδες για κάθε σχολικό έτος για σκοπούς μετάθεσης.

Tags: No tags

Comments are closed.