Εισδοχή σε ΑΕΙ χωρίς Εξετάσεις

Πρόταση για εισδοχή στα δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου αλλά και στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις αναμένεται να υποβάλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου προς το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα ΑΕΙ θα τεθεί ενώπιον του υπουργού Παιδείας Αντρέα Δημητρίου για περαιτέρω συζητήσεις.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας ο «Φιλελεύθερος», βάσει του σχεδίου που κατήρτισε επιτροπή του ιδρύματος (η οποία συστάθηκε για τον σκοπό αυτό) η ελεύθερη πρόσβαση, η οποία ουσιαστικά καταργεί τις εισαγωγικές-παγκύπριες εξετάσεις, θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει τόσο το ίδιο όσο και οι αντίστοιχοι κλάδοι των ελλαδικών πανεπιστημίων.  Όσον αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων σε τμήματα που θα ισχύσει η ελεύθερη πρόσβαση, το ίδρυμα φαίνεται πως έχει μεριμνήσει για όλα. Επειδή προφανώς, κάποιοι θα επιλέγουν την Κύπρο αντί την Ελλάδα ή και το αντίστροφο, προτείνει όπως λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου, ενώ παράλληλα καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για αναβάθμισή του.

Tags: No tags

Comments are closed.